Đội xe THACO TOWN của Vy Vy Travel đồng màu trắng, đời mới & hiện đại